२८मार्च २०१९ रोजी तुकाराम बिज साजरी.

Posted on
March 28 2019
By
Dr. Smt. Pathak Anagha V

 ताराराणी विद्यापीठ कमला महाविद्यालयात २८मार्च  २०१९ रोजी तुकाराम  बिज निमित्ताने   राजा शीरगुपी   आमंत्रित वक्ते होते.