ताराराणी विद्यापीठात भवानीउत्सव

Posted on
October 08 2018
By
Dr. Smt. Pathak Anagha V
१०सप्टेंबर रोजी भवनीउत्सव  प्रारंभ

ताराराणी विद्यापीठ येथे घटस्थापना करण्यासाठी मां कुलगुरू   Mr. And Mrs Devanand  Shinde यांना आमत्रीत केले आहे.