सर्व कला व वाणिज्य वरीष्ठ विभागाचे तास रविवार व सुट्टीत होणार.

Posted on
October 19 2018
By
Dr. Smt. Pathak Anagha V
विद्यार्थीनी साठी नोटीस

 संपकाळातिल दिवस भरुन काढले जाणार आहेत. सवीस्तर नोटीस लावलेली आहे.